Brandwerende doorvoeringen


In een gebouw komen diverse installaties voor, die het medium water, lucht of elektrische stroom via buizen, kanalen of kabel transporteren.

Daar waar deze buizen, kanalen of kabels door een wand of vloer worden gevoerd, spreken we van doorvoeringen. Vanuit de regelgeving worden er eisen gesteld aan de brand- en rookwerendheid van wanden en vloeren.

Als de wand of vloer waardoor de buizen, kanalen of kabels gaan brandwerend moet worden uitgevoerd, geld dat ook voor deze doorvoeringen.

Facebook Linkedin