Compartimenteren

Om brand beheersbaar te houden stelt het bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen brandcompartimenten.

Een pand wordt opgedeeld in brandcompartimenten, (sub-brandcompartimenten) en rookcompartimenten Dit verhindert dat een brand zich ongelimiteerd kan verspreiden.

Het bouwbesluit dicteert de maximale grootte; 500 m2 voor logiesfuncties en 1000 m2 voor overige gebruiksfuncties. Goede brandweren de scheidingen houden de brand beheersbaar, stellen de gebruikers van het gebouw in staat veilig te vluchten en geven de brandweer de mogelijkheid te blussen en reddingswerk te doen.

Facebook Linkedin