Onderhoud

Na een oplevering van een pand worden er regelmatig veranderingen aangebracht in de technische installatie of verbouwing. Beschadiging en of verwijderingen van de afdichtingen zijn het gevolg.

In dat geval moet de scheidingsconstructie gecontroleerd worden op brand doorslag en brandoverslag. Als het blijkt dat niet meer aan de voorschriften van de bouwvergunning wordt voldaan, moet er direct worden overgegaan tot (herstel)actie. Beter is het om een dergelijke situatie voor te zijn.

Met het onderhoudscontract van Flamma Brandwerende Applicaties wordt u zekerheid geboden dat de afdichtingen geïnventariseerd en periodiek worden gecontroleerd.

We doen dan alle tests, geven advies ,zorgen dat alle brandwerende afdichtingen blijven voldoen aan (nieuwe) wetten en regels en begeleiden keuringen en inspecties. Kortom u bent echt van alle zorg verlost.

Facebook Linkedin