Verkeerscentrale - Velsen Zuid

In Noord-Holland langs het Noordzeekanaal in Velsen-Zuid staat sinds 1996 de verkeerscentrale Noord-West Nederland met de zeer toepasselijke naam ‘De Wijde Blik’. 


In deze verkeerscentrale komt de informatie van de verkeerssignalering, dynamische route-informatiepanelen, toerittdoseringen, wisselbewegwijzering en incidentmanagementcamera’s samen.


Medewerkers houden dagelijks toezicht op de actuele verkeersafwikkeling, geven verkeersinformatie aan het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht, overleggen bij (grote) omleidingen met het Verkeerscentrum Nederland en nemen zo nodig maatregelen bij files, werkwerkzaamheden en ongevallen/calamiteiten. 


Daarnaast worden er vanuit de verkeerscentrale diverse bruggen en tunnels bediend.   

Facebook Linkedin