De Wier - Den Dolder

Wier2 bevindt zich middenin het prachtige bos- en heidelandschap van Den Dolder.

 

Er is een gebouw gerealiseerd dat geheel past in deze natuurlijke omgeving.

 

Door een zo compact mogelijk volume van vier lagen, waarvan één verzonken in de grond, te maken konden nagenoeg alle bomen worden behouden.

 

Dwars door het gebouw is een doorgang gemaakt die zich uitstrekt over twee verdiepingen en die er voor zorgt dat het lange gebouw geen barriere in het park vormt.

 

Deze passage geeft ter hoogte van de eerste verdieping de bewoners toegang tot de twee beveiligde tuinen aan weerszijden van het gebouw.

 

Hieronder loopt een publiek toegankelijke route waaraan zich ook de hoofdingang bevindt. 

Facebook Linkedin